Populacja

340.000
Populacja aglomeracji
128.000
Populacja Opola

Poszukujący pracy

Opole

Powiat Opolski

Województwo Opolskie

Edukacja

W Opolu funkcjonują 4 uczelnie wyższe, na których wykształcenie zdobywa ponad 19 tysięcy studentów. W roku akademickim (2019/2020) mury uczelni opuściło 5,5 tysięcy absolwentów. Niemal wszyscy studenci z Opola badani w ramach BKL (Bilans Kapitału Ludzkiego) deklarują, że znają język angielski (91%), a ponad połowa studentów deklaruje posługiwanie się językiem niemieckim (55%). Studenci mogą kształcić się w obszarach przydatnych dla sektora usług biznesowych. Uczelnie oferują studia na kierunkach ekonomiczno-administracyjnych, informatycznych, inżynieryjno-technicznych oraz filologicznych.

19000
Liczba studentów w Opolu w roku akademickim 2019/2020
5500
Liczba absolwentów w Opolu w roku akademickim 2019/2020

Odsetek studentów z Opola deklarujących znajomość języka angielskiego

Odsetek studentów z Opola deklarujących znajomość języka niemieckiego

5000
Liczba studentów kierunków administracyjno-ekonomicznych w Opolu w roku akademickim 2019/2020
5400
Liczba studentów kierunków inżynieryjno-technicznych w Opolu w roku akademickim 2019/2020
1000
Liczba studentów kierunków informatycznych w Opolu w roku akademickim 2019/2020

Znajomość języków obcych

Szeroka gama szkół językowych jak również klas z nauczaniem dwujęzycznym oraz wysoka jakość nauczania języków w szkołach na wszystkich szczeblach sprawia, że znaczący odsetek mieszkańców swobodnie włada jednym lub kilkoma językami obcymi z przewagą języka angielskiego i niemieckiego. 76% ludności Województwa Opolskiego deklaruje znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Blisko 40% tej grupy włada językiem rosyjskim, angielskim lub niemieckim. Należy podkreślić że 30% ludności kontynuuje naukę języków obcych – głównie angielskiego i niemieckiego. Młodzi ludzie deklarują najlepszą znajomość języków obcych – prawie każdy młody mieszkaniec Opola zna język angielski, a blisko 60% język niemiecki.

478
Filologia angielska
265
Filologia germiańska
103
Filologia romańska
49
Filologia słowiańska
39
Filologia rosyjska

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE