Ludzie

Populacja

populacja_pl

Edukacja

OpoleKampus300x300xBxTrans

W Opolu funkcjonuje 6 uczelni wyższych, na których w roku akademickim 2014/2015 wykształcenie zdobywało ponad 25 tysięcy studentów. W roku akademickim (2013/2014) mury uczelni opuściło prawie 9 tysięcy absolwentów. Niemal wszyscy studenci z Opola badani w ramach BKL (Bilans Kapitału Ludzkiego) deklarują, że znają język angielski (91%), a ponad połowa studentów deklaruje posługiwanie się językiem niemieckim (55%) (BKL 2013, N=904). Studenci mogą kształcić się w obszarach przydatnych dla sektora usług biznesowych. Uczelnie oferują studia na kierunkach ekonomiczno-administracyjnych, informatycznych, inżynieryjno-technicznych oraz filologicznych.

ludzie_edukacja

Więcej o akademickim Opolu:

OpoleKampus300x300xBxTrans 

Znajomość języków obcych

Szeroka gama szkół językowych jak również klas z nauczaniem dwujęzycznym oraz wysoka jakość nauczania języków w szkołach na wszystkich szczeblach sprawia, że znaczący odsetek mieszkańców swobodnie włada jednym lub kilkoma językami obcymi z przewagą języka angielskiego i niemieckiego. 76% ludności Województwa Opolskiego deklaruje znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Blisko 40% tej grupy włada językiem rosyjskim, angielskim lub niemieckim. Należy podkreślić że 30% ludności kontynuuje naukę języków obcych – głównie angielskiego i niemieckiego. Młodzi ludzie deklarują najlepszą znajomość języków obcych – prawie każdy młody mieszkaniec Opola zna język angielski, a blisko 60% język niemiecki.

ludzie_jezyki

Poszukujący pracy (bezrobotni)

Opole wraz z aglomeracją opolską to:

ludzie_bezrobocie

Dodatkowe informacje

Płace

Średnie wynagrodzenie

wykres2 wykres1