Populacja

340.000
Populacja aglomeracji
138.000
Populacja Opola
  • Wiek przedprodukcyjny (18 000)
  • Wiek poprodukcyjny (27 000)
  • Wiek produkcyjny (74 000)

Poszukujący pracy

Opole

Powiat Opolski

Województwo Opolskie

Edukacja

W Opolu funkcjonuje 6 uczelni wyższych, na których w roku akademickim 2014/2015 wykształcenie zdobywało ponad 25 tysięcy studentów. W roku akademickim (2013/2014) mury uczelni opuściło prawie 9 tysięcy absolwentów. Niemal wszyscy studenci z Opola badani w ramach BKL (Bilans Kapitału Ludzkiego) deklarują, że znają język angielski (91%), a ponad połowa studentów deklaruje posługiwanie się językiem niemieckim (55%) (BKL 2013, N=904). Studenci mogą kształcić się w obszarach przydatnych dla sektora usług biznesowych. Uczelnie oferują studia na kierunkach ekonomiczno-administracyjnych, informatycznych, inżynieryjno-technicznych oraz filologicznych.

25015
Liczba studentów w Opolu w roku akademickim 2013/2014
8829
Liczba absolwentów w Opolu w roku akademickim 2013/2014

Odsetek studentów z Opola deklarujących znajomość języka angielskiego (BLK 2013)

Odsetek studentów z Opola deklarujących znajomość języka niemieckiego (BLK 2013)

5433
Liczba studentów kierunków administracyjno-ekonomicznych w Opolu w roku akademickim 2013/2014
5433
Liczba studentów kierunków inżynieryjno-technicznych w Opolu w roku akademickim 2013/2014
1149
Liczba studentów kierunków informatycznych w Opolu w roku akademickim 2013/2014

Znajomość języków obcych

Szeroka gama szkół językowych jak również klas z nauczaniem dwujęzycznym oraz wysoka jakość nauczania języków w szkołach na wszystkich szczeblach sprawia, że znaczący odsetek mieszkańców swobodnie włada jednym lub kilkoma językami obcymi z przewagą języka angielskiego i niemieckiego. 76% ludności Województwa Opolskiego deklaruje znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Blisko 40% tej grupy włada językiem rosyjskim, angielskim lub niemieckim. Należy podkreślić że 30% ludności kontynuuje naukę języków obcych – głównie angielskiego i niemieckiego. Młodzi ludzie deklarują najlepszą znajomość języków obcych – prawie każdy młody mieszkaniec Opola zna język angielski, a blisko 60% język niemiecki.

478
Filologia angielska
265
Filologia germiańska
103
Filologia romańska
49
Filologia słowiańska
39
Filologia rosyjska

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE

  • Minimalne
  • Mediana
  • Maksymalne
  • EURO