O opolu

O Opolu

Opole jest 128-tysięcznym miastem wojewódzkim położonym na południu Polski w pobliżu Republiki Czeskiej (54 km do granicy) i Niemiec (240 km do granicy). W ramach 320-tysięcznej Aglomeracji, Opole prowadzi ścisłą współpracę z wchodzącymi w jej skład gminami, nakierowaną na rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy.

Opole posiada dogodne i szybkie połączenia kolejowe, których gęstość dwukrotnie przewyższa średnią krajową. Również transport rzeczny jest ważną osią komunikacyjną miasta. Na rzece Odrze, w granicach administracyjnych gminy, znajdują się dwa porty rzeczne, wyposażone w basen, bocznicę kolejową oraz suwnicę przystosowaną do przenoszenia kilkusettonowych ładunków. Dostęp do miasta zapewnia doskonałej jakości sieć połączeń drogowych, a najważniejszą ich częścią jest międzynarodowy korytarz komunikacyjny Drezno -Kijów – autostrada A4. Dzięki autostradzie dotarcie do najbliższych międzynarodowych portów lotniczych we Wrocławiu (ok. 100km) i Katowicach (ok. 110km) zajmuję niecałą godzinę. Dodatkowo w odległości zaledwie 24 km od centrum miasta znajduje się lotnisko w Kamieniu Śląskim, które może przyjmować taksówki powietrzne oraz połączenia spoza regularnego ruchu lotniczego.

W samym mieście funkcjonuje sprawny system komunikacji publicznej, który dostosowywany jest do potrzeb inwestorów zarówno w zakresie lokalizacji nowych przystanków jak i częstotliwości kursowania autobusów. Rosnące znaczenie zyskuje również system rowerów publicznych, a 35% sieci drogowej w Opolu to strefy uspokojonego ruchu i drogi rowerowe (124 km).

Atuty miasta

 • strategiczne położenie – autostrada A4 -14km od centrum
 • przedsiębiorczość -jeden z najwyższych wśród polskich miast wskaźników przedsiębiorczości– 165
 • 9 przedsiębiorstw na 1 tys. mieszkańców
 • rozwinięty i aktywnie działający przemysł spożywczy
 • elektromaszynowy
 • materiałów budowlanych
 • motoryzacyjny oraz sektor nowoczesnych usług dla biznesu
 • profesjonalne kadry– 4 uczelnie wyższe
 • placówki badawczo-rozwojowe
 • miasto ludzi młodych– 19 000 studentów
 • 5 500 absolwentów rocznie
 • atrakcyjna lokalizacja dla centrów nowoczesnych usług dla biznesu
 • między innymi dzięki bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego
 • bogata oferta inwestycyjna – m.in. podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
 • Stolica Polskiej Piosenki – od 1963 roku organizowany jest w mieście Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej