Rzeczna

Lokalizacja
ul. Rzeczna (działka 3/2 z km 16 obręb Groszowice)

Dostępna powierzchnia:
0,1242 ha

Cena wywoławcza:
Wycena i ogłoszenie przetargu w 2018 r.

Przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Własność
Gmina Opola

Wyposażenie w urządzenia komunalne:
en. elektr., wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa w pobliżu.

Ograniczenia prawne:
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Więcej informacji na temat działek budowlanych:

Pl. Wolności 7-8, pokój nr 103,
nr tel. 77 45 11 832,
e-mail: nieruchomosci@um.opole.pl