Odrzańska | 5,3 ha

Lokalizacja
ul. Odrzańska

Koordynaty
+50 35’ 57.68’’
+17 57’ 58.61’’

Dostępna powierzchnia
5,3 ha

w tym:

  • 3, 68 ha (działka nr 287/4, obręb Grotowice, KW OP1O/00071490/4)II przetarg >>| cena wywoławcza:  2 562 057,00 zł +VAT | 69,62 zł/m2 Informacje z 2019 roku.
  • 0,5243 ha (działka nr 287/5, obręb Grotowice, KW OP1O/00071490/4) – przetarg I | cena wywoławcza:  385 000,00 zł +VAT | 73,43 zł/m2
  • 1,1003 ha (działka nr 287/8, obręb Grotowice, KW OP1O/00071490/4) – przetarg I | cena wywoławcza:  802 000,00 zł +VAT | 73,43 zł/m2

(cena wywoławcza może ulec zmianie w kolejnym przetargu)

Przeznaczenie
Przeznaczenie terenu pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

Własność
Gmina Opole

Możliwości powiększenia terenu
Możliwość powiększenia o sąsiadujące działki.

Przeznaczenie w MPZP
Teren zabudowy przemysłowej (1PR)

MPZP Groszowice – Metalchem

Przeznaczenie terenu pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny
(+ przeznaczenie uzupełniające).

Obecne użytkowanie
rolnicze

Różnica poziomów terenu [m]

Droga dojazdowa do terenu
Teren przylega do dróg bitumicznych : ul Odrzańska

Dostęp do dróg (odległość) [km]
Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej oraz w odległości 7 km do drogi krajowej nr 94 (ul. Strzelecka). Autostrada A4 – Niemcy (Drezno) – Ukraina (Lwów) przebiega w odległości ok. 15 km.

Elektryczność
Przyłącze przy terenie. Niskie, średnie (15 kV) i wysokie napięcie, moc do 1 MW – możliwość zwiększenia.

Gaz
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu – wartość kaloryczna 34,0 MJ/m3, średnica rury DN 90, dostępna objętość 300 m3/h – możliwość zwiększenia.

Woda  [m3/d]
Przyłącze przy terenie. Dostępna objętość 300 m3/d – możliwość zwiększenia.

Kanalizacja [m3/d]
Bezpośrednie sąsiedztwo terenu. Dostępna objętość 100 m3/d.

Więcej informacji:

Adam Olbert 
tel.: +48 77 54 11 379 | +48 514 757 765
adam.olbert@um.opole.pl
Anna Piechocka
tel.: +48 77 54 11 393 | +48 785 121 178
anna.piechocka@um.opole.pl