Metalchem I (Berylowa) | 1,68 ha

Lokalizacja
ul. Berylowa

Koordynaty
+50 36’ 35.50’’
+17 57’ 56.13’’

Działki
6/2, 7/2

Dostępna powierzchnia
1,6784 ha – I przetarg | cena wywoławcza: 1 070 000  zł +VAT | 63,75 zł/m2 (cena wywoławcza może ulec zmianie w kolejnym przetargu)

Maksymalna powierzchnia zabudowy: ~0,37 ha (pozostała część nieruchomości może być przeznaczona na parkingi, place składowe, drogi wewnętrzne oraz powierzchnię biologicznie czynną)

Przeznaczenie
Teren zabudowy przemysłowej

Własność
Gmina Opole

Możliwości powiększenia terenu
nie

Przeznaczenie w MPZP
obiekty produkcyjne, składy i magazyny (30% zabudowy)

Obecne użytkowanie
tereny zielone

Różnica poziomów terenu [m]

Droga dojazdowa do terenu
Teren przylega od strony południowej do drogi asfaltowej.

Dostęp do dróg (odległość) [km]
Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej oraz w odległości 7 km do drogi krajowej nr 94 (ul. Strzelecka). Autostrada A4 – Niemcy (Drezno) – Ukraina (Lwów) przebiega w odległości ok. 20 km w kierunku południowym.

Elektryczność
Przyłącze przy terenie. Niskie, średnie (15 kV) i wysokie napięcie, moc  do 5 MW / możliwość zwiększenia.

Gaz
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu – wartość kaloryczna 34 MJ/m3, średnica rury DN 110, dostępna objętość 400 m3/h.

Woda  [m3/d]
Przyłącze przy terenie. Dostępna objętość 400 m3/d – możliwość zwiększenia.

Kanalizacja [m3/d]
Bezpośrednie sąsiedztwo terenu. Dostępna objętość 100 m3/d.

Więcej informacji:

Adam Olbert 
tel.: +48 77 54 11 379 | +48 514 757 765
adam.olbert@um.opole.pl
Anna Piechocka
tel.: +48 77 54 11 393 | +48 785 121 178
anna.piechocka@um.opole.pl