Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem nowych technologii wytwarzania materiałów