Lokalizacja
ul. Północna – podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Koordynaty
+50 41’ 30.42’’
+17 52’ 35.92’’

Dostępna powierzchnia
8 ha

Przeznaczenie
Teren aktywności gospodarczej, przeznaczony na przemysł i usługi

Własność
Agencja Nieruchomości Rolnych, Gmina Opola, WSSE, własność prywatna

Możliwości powiększenia terenu
Działka po stronie zachodniej i północnej sąsiaduje z terenami, które mogą zostać w przyszłości przyłączone do strefy.

Przeznaczenie w MPZP
Teren aktywności gospodarczej przeznaczony na przemysł i usługi.

Obecne użytkowanie
rolnicze

Różnica poziomów terenu [m]:
do 1 m

Droga dojazdowa do terenu:
Teren przylega:

  • od strony północnej do drogi krajowej nr 46, 94 (obwodnica północna) Częstochowa-Opole-Czechy, Wrocław-Opole-Katowice oraz autostrady A4 (o szerokości pasa drogowego ok. 10 m),
  • od strony wschodniej do drogi krajowej nr 45 Opole – Czechy, Opole – Łódź (o szerokości pasa 7m),
  • od strony południowej do drogi asfaltowej (o szerokości pasa 7m).

Dostęp do dróg (odległość) [km]
Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 46, 94 (obwodnica północna) oraz do drogi krajowej nr 45 (ul. Partyzancka). Drogi przebiegają wzdłuż północnej i wschodniej granicy terenu. Autostrada A4 – Niemcy (Drezno) – Ukraina (Lwów) przebiega w odległości ok. 13 km w kierunku zachodnim.

Elektryczność
28 MW, możliwość zwiększenia.

Gaz:
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu – wartość kaloryczna >34  MJ/m3, średnica rury DN 160, dostępna objętość do 2 600 m3/h – możliwość zwiększenia.

Woda  [m3/d]:
Przyłącze przy terenie. Dostępna objętość 1 100 m3/d – możliwość zwiększenia

Kanalizacja [m3/d]:
275 m3/d

Więcej informacji:

Adam Olbert
tel.: +48 77 54 11 379 | +48 514 757 765
adam.olbert@um.opole.pl
Anna Piechocka
tel.: +48 77 54 11 393 | +48 785 121 178
anna.piechocka@um.opole.pl


Adres

Nasz adres:

ul. Północna

GPS:

50.68987154869252, 17.877402906548014

Nr tel.:
Skontaktuj się z właścicielem