Złota

Lokalizacja
ul. Złota

Dostępna powierzchnia
0,9626 ha

Działki: 0,051 ha; 0,0514 ha ; 0,0682 ha;  0,0835 ha; 0,2495

Cena wywoławcza:

1. ul. Złotej obejmującej działkę nr 806/9 o pow. 0,0687ha, obręb Grotowice, KW OP1O/00087754/8.

Cena wywoławcza nieruchomości: 95.000,00 zł +23%VAT; wadium: 9.000,00 zł

2. ul. Złotej obejmującej działkę nr 806/10 o pow. 0,0540ha, obręb Grotowice, KW OP1O/00087754/8.

Cena wywoławcza nieruchomości: 75.000,00 zł +23%VAT; wadium: 7.000,00 zł

3. ul. Złotej obejmującej działkę nr 806/11 o pow. 0,0540ha, obręb Grotowice, KW OP1O/00087754/8.

Cena wywoławcza nieruchomości: 75.000,00 zł +23%VAT; wadium: 7.500,00 zł

4. ul. Złotej obejmującej działkę nr 806/12 o pow. 0,0686ha, obręb Grotowice, KW OP1O/00087754/8.

Cena wywoławcza nieruchomości: 100.000,00 zł +23%VAT; wadium: 10.000,00 zł

5. ul. Złotej obejmującej działkę nr 806/13 o pow. 0,0836ha, obręb Grotowice, KW OP1O/00087754/8.

Cena wywoławcza nieruchomości: 95.000,00 zł +23%VAT; wadium: 9.500,00 zł.

Przetarg 11.09.2018 r. >>

Przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca

Własność
Gmina Opola

Obecne użytkowanie
Rolnicze

Różnica poziomów terenu [m]:
do 1 m

Media techniczne
Wszystkie media znajdują się przy drodze

Więcej informacji na temat działek budowlanych:

Pl. Wolności 7-8, pokój nr 103,
nr tel. 77 45 11 832,
e-mail: nieruchomosci@um.opole.pl