Wspólna | WSSE INVEST-PARK

Lokalizacja
ul. Wspólna

Koordynaty
+50 40’ 39.92’’
+17 52’ 6.51’’

Dostępna powierzchnia
2,1 ha (+2,8 ha – możliwość powiększenia o tereny prywatne po stronie południowej działki).

Przetargi i cena

2,1076 ha (działki nr 61/1, 61/2, 62/1, 98/6 i 103 o łącznej pow. 2,1076ha z km 30, obręb Półwieś, KW OP1O/00077455/9, OP1O/00098655/4, OP1O/00007508/5)

przetarg I  (odwołany)| cena wywoławcza: 1.930.000,00 zł +VAT | 91,57 zł/m2 Przetarg planowany był na  04 grudnia 2020 r. o godz. 1000   

 

2,1076 ha (działki nr 61/1, 61/2, 62/1, 98/6 i 103 o łącznej pow. 2,1076ha z km 30, obręb Półwieś, KW OP1O/00077455/9, OP1O/00098655/4, OP1O/00007508/5)

przetarg I  | cena wywoławcza: 1.930.000,00 zł +VAT | 91,57 zł/m2 Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2021 r. o godz. 1000   

Przeznaczenie
Teren przeznaczony pod działalność przemysłową i usługi oraz powierzchnie magazynowe

Własność
Gmina Opole, własność prywatna

Możliwości powiększenia terenu
Możliwość powiększenia o tereny prywatne po stronie południowej działki (+2,8ha)

Przeznaczenie w MPZP
Na terenie obowiązują zapisy ze SUiKZP – teren aktywności gospodarczej przeznaczony na przemysł i usługi.

Obecne użytkowanie
rolnicze

Różnica poziomów terenu [m]
do 1 m

Droga dojazdowa do terenu
Teren przylega  od strony wschodniej do drogi asfaltowej (ul. Wspólna – o szerokości pasa 7m).

Dostęp do dróg (odległość) [km]
Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej (ul. Wspólna) oraz w odległości 180 m do drogi nr. 94 (ul. Wrocławska). Autostrada A4 – Niemcy (Drezno) – Ukraina (Lwów) przebiega w odległości ok. 14 km w kierunku zachodnim.

Elektryczność
Istniejące przyłącze linii energetycznej przy terenie. Niskie, średnie (15kV) i wysokie napięcie, moc do 3 MW, możliwość zwiększenia.

Gaz
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu – wartość kaloryczna >34  MJ/m3, średnica rury DN 90, dostępna objętość 220 m3/h / możliwość zwiększenia.

Woda  [m3/d]
Przyłącze przy terenie. Dostępna objętość 275 m3/d – możliwość zwiększenia.

Kanalizacja [m3/d]
200 m od granicy.

Więcej informacji:

Adam Olbert 
tel.: +48 77 54 11 379 | +48 514 757 765
adam.olbert@um.opole.pl
Anna Piechocka
tel.: +48 77 54 11 393 | +48 735452690
anna.piechocka@um.opole.pl