Wrzoski | WSSE INVEST-PARK | 111 ha

Lokalizacja
ul. Wrocławska (skrzyżowanie DK 46 i 94)  – podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Koordynaty
50.689951,  17.796148

Dostępna powierzchnia
111 ha

Przeznaczenie
Teren aktywności gospodarczej, przeznaczony na przemysł i usługi

Własność
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Gmina Opole

Możliwości powiększenia terenu
tak

Przeznaczenie w MPZP
przemysł i usługi

Obecne użytkowanie
rolnicze

Różnica poziomów terenu [m]:
do 5 m

Droga dojazdowa do terenu:
Teren przylega od strony północnej do dróg krajowych nr 46, 94

Dostęp do dróg (odległość) [km]
Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 46, 94. Drogi przebiegają wzdłuż północnej  granicy terenu. Autostrada A4 – Niemcy (Drezno) – Ukraina (Lwów) przebiega w odległości ok. 8 km w kierunku zachodnim.

Elektryczność
2 MW,  realizowana budowa GPZ do 80 MW (15 kV i 110 kV) z opcją powiększenia do 150 MW i więcej

Gaz:
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu – dostępna objętość 1 000 m3/h – możliwość zwiększenia.

Woda  [m3/d]:
Przyłącze przy terenie. Dostępna objętość 15 m3/h – możliwość zwiększenia

Kanalizacja [m3/d]:
300 m3/d