Tarnopolska II

Lokalizacja
ul. Tarnopolska (działki 1094/13 i 1120 z km 17 obręb Gosławice)

Dostępna powierzchnia:
0,7916 ha

Cena wywoławcza:
1 600 000,00 zł (+23% VAT)  Wykaz nieruchomości >>

Przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Własność
Gmina Opola

Wyposażenie w urządzenia komunalne:
en. elektr., wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa w pobliżu.

Ograniczenia prawne:
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Więcej informacji na temat działek budowlanych:

Pl. Wolności 7-8, pokój nr 103,
nr tel. 77 45 11 832,
e-mail: nieruchomosci@um.opole.pl