Sienkiewicza

Lokalizacja
ul. Sienkiewicza

Koordynaty
+50 40’ 15.22’’
+17 55’ 24.04’’

Dostępna powierzchnia
0,09 ha

Przeznaczenie
Teren przeznaczony pod usługi i obiekty biurowe

Własność
Gmina Opole

Możliwości powiększenia terenu
nie

Przeznaczenie w MPZP
Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i usługi.

Obecne użytkowanie
pas zieleni

Różnica poziomów terenu [m]

Droga dojazdowa do terenu
Teren przylega do dróg bitumicznych: ul. Sienkiewicza  (7m).

Dostęp do dróg (odległość) [km]
Autostrada A4 – Niemcy (Drezno) – Ukraina (Lwów) przebiega w odległości ok. 18 km w kierunku zachodnim.  Droga nr 435 (ul. Nysy Łużyckiej) przebiega w odległości 500 m w kierunku wschodnim.

Elektryczność
Przyłącze przy terenie. Niskie (0,4 kV), średnie (15 kV) i wysokie napięcie, moc do 0,2 MW.

Gaz
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu – wartość kaloryczna nie mniej niż 34,0 MJ/m3, średnica rury DN 200, dostępna objętość 50 m3/h.

Woda  [m3/d]
Przyłącze przy terenie. Dostępna objętość 20 m3/d.

Kanalizacja [m3/d]
Bezpośrednie sąsiedztwo terenu. Dostępna objętość  15 m3/d.

Jeśli potrzebujecie więcej informacji, zapraszamy do kontaktu

Biuro Obsługi Inwestorów
gospodarka@um.opole.pl

Sebastian Bąk
tel. +48 77 4511920