Reymonta/Ozimska

Lokalizacja:
ulice Reymonta i Ozimska

Koordynaty:
+50 41’ 5.10’’
+17 55’ 40.70’’

Dostępna powierzchnia:
0,2 ha

Przeznaczenie:
Teren przeznaczony pod usługi, hotele i obiekty biurowe

Własność:
Gmina Opole

Możliwości powiększenia terenu:
nie

Przeznaczenie w MPZP:
Teren strefy mieszkaniowo-usługowej, przeznaczony pod budowę hotelu.

Obecne użytkowanie:
pas zieleni

Różnica poziomów terenu [m]:
0,5 m – 1,0 m

Droga dojazdowa do terenu:
Teren przylega:

  • od strony południowej do drogi asfaltowej (ul. Ozimska),
  • od strony wschodniej do drogi asfaltowej (ul. Reymonta).

Dostęp do dróg (odległość) [km]:
Autostrada A4 – Niemcy (Drezno) – Ukraina (Lwów) przebiega w odległości ok. 19 km w kierunku zachodnim.  Droga nr 435 (ul. Plebiscytowa) przebiega w odległości 950 m w kierunku wschodnim.

Elektryczność:
Przyłącze przy terenie. Niskie (0,4 kV), średnie (15 kV) i wysokie napięcie, moc do 0,1 MW.

Gaz:
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu – wartość kaloryczna nie mniej niż 34,05 MJ/m3, średnica rury Pe 160/225, dostępna objętość 50 m3/h.

Woda  [m3/d]:
Przyłącze przy terenie. Dostępna objętość 40 m3/d.  Ostateczne ilości zostaną określone indywidualnie w zależności od potrzeb inwestora.

Kanalizacja [m3/d]:
Bezpośrednie sąsiedztwo terenu. Dostępna objętość 30 m3/d.

Jeśli potrzebujecie więcej informacji, zapraszamy do kontaktu:

Biuro Obsługi Inwestorów
gospodarka@um.opole.pl

Sebastian Bąk
tel. +48 77 4511920