Północna (4 ha)

Lokalizacja
ul. Północna

Koordynaty
+50 69’ 00.07’’
+17 86’ 7.585’’

Dostępna powierzchnia
4,0934 ha ( w skład kompleksu wchodzi teren własności KOWR: 3,1296 ha – 12/24 oraz własność prywatna: 0,9641 ha – nr 12/18 )

Przetargi i cena

~114 PLN +23% VAT/ m2 (3,1 ha)

~140 PLN + 23% VAT/ m2 (0,96 ha)

Przeznaczenie
Teren przeznaczony pod działalność produkcyjną i usługi oraz powierzchnie magazynowe.

Własność
KOWR i własność prywatna

Możliwości powiększenia terenu
brak

Przeznaczenie w MPZP

Obiekty produkcyjne, składy i magazyny i usługi.
MPZP Północna I

Obecne użytkowanie
rolnicze

Różnica poziomów terenu [m]

Droga dojazdowa do terenu
Teren przylega do drogi asfaltowej.

Dostęp do dróg (odległość) [km]
Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej oraz w odległości 180 m do drogi nr. 94 (ul. Wrocławska). Autostrada A4 – Niemcy (Drezno) – Ukraina (Lwów) przebiega w odległości ok. 12 km w kierunku zachodnim.

Elektryczność
Istniejące przyłącze linii energetycznej przy terenie. Niskie, średnie (15kV) i wysokie napięcie, moc 10 MW, możliwość zwiększenia.

Gaz
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu – wartość kaloryczna >34  MJ/m3, średnica rury 160 mm/110 mm, dostępna objętość 2400 m3/h  – możliwość zwiększenia.

Woda  [m3/d]
Przyłącze przy terenie. Dostępna objętość 1100 m3/d – możliwość zwiększenia.

Kanalizacja [m3/d]
Przyłącze przy terenie. Dostępna objętość 275 m3/24h, średnica rury 200 DN, możliwość zwiększenia.

Więcej informacji:

Adam Olbert 
tel.: +48 77 54 11 379 | +48 514 757 765
adam.olbert@um.opole.pl
Anna Piechocka
tel.: +48 77 54 11 393 | +48 735452690
anna.piechocka@um.opole.pl