Ozimska / Plebiscytowa

Lokalizacja
ul. Plebiscytowa

Koordynaty
+50 40’ 12.21’’
+17 56’ 36.34’’

Dostępna powierzchnia
1,6 ha

Przeznaczenie
Teren przeznaczony pod usługi i obiekty biurowe

Własność
Gmina Opole

Możliwości powiększenia terenu
nie

Przeznaczenie w MPZP
Plan zagospodarowania przestrzennego w trakcie przygotowania.

Obecne użytkowanie
nieużytki

Różnica poziomów terenu [m]

Droga dojazdowa do terenu
Teren przylega do dróg bitumicznych : ul. Ozimska, ul. Plebiscytowa.

Dostęp do dróg (odległość) [km]
Autostrada A4 – ok. 17 km.

Elektryczność
Przyłącze przy terenie. Niskie, średnie (15 kV) i wysokie napięcie, moc do 1 MW – możliwość zwiększenia.

Gaz
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu – wartość kaloryczna 34,0 MJ/m3, średnica rury DN 110, dostępna objętość 50 m3/h – możliwość zwiększenia.

Woda  [m3/d]
Przyłącze 90 m od terenu. Dostępna objętość 800 m3/d. Ostateczne ilości zostaną określone indywidualnie w zależności od potrzeb inwestora.

Kanalizacja [m3/d]
Przyłącze 90 m od terenu.

Przetarg 30.11.2017r.  na sprzedaż działek 21/21, 45/4, 47/1  o powierzchni 0,7393ha >>