Metalchem II (Kobaltowa)

Lokalizacja
ul. Oświęcimska

Koordynaty
+50 36’ 18.86’’
+17 58’ 6.22’’

Dostępna powierzchnia
0,8 ha

Przeznaczenie
Teren przeznaczony pod przemysł

Własność
Gmina Opole

Możliwości powiększenia terenu
tak, o ~0,7 ha po wykonaniu nowej drogi oznaczonej w mpzp  jako 6KDD.

Przeznaczenie w MPZP
Teren zabudowy przemysłowej

Obecne użytkowanie
tereny zielone

Różnica poziomów terenu [m]

Droga dojazdowa do terenu
Teren przylega od strony południowej i wschodniej do drogi asfaltowej. Od strony zachodniej planowana jest budowa drogi asfaltowej oznaczonej w mpzp jako 6KDD.

Dostęp do dróg (odległość) [km]
Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej oraz w odległości 7 km do drogi krajowej nr 94 (ul. Strzelecka). Autostrada A4 – Niemcy (Drezno) – Ukraina (Lwów) przebiega w odległości ok. 20 km w kierunku południowym.

Elektryczność
Przyłącze przy terenie. Niskie, średnie (15 kV) i wysokie napięcie, moc 5 MW – możliwość zwiększenia.

Gaz
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu – wartość kaloryczna 34 MJ/m3, średnica rury DN 160, dostępna objętość 400 m3/h – możliwość zwiększenia.

Woda  [m3/d]
Przyłącze przy terenie. Dostępna objętość 400 m3/d – możliwość zwiększenia

Kanalizacja [m3/d]
Bezpośrednie sąsiedztwo terenu. Dostępna objętość 100 m3/d.