Teren po Cementowni Groszowice

Lokalizacja
ul. Oświęcimska

Koordynaty
50.623784,
17.966400

Dostępna powierzchnia

3,9022 ha + 0,4165 ha (droga wewnętrzna)

W tym działka nr:
1/32 = 0,7759 ha
1/33 = 0,7759 ha
1/34 = 0,3001 ha
1/35 = 0,3023 ha
1/40 = 0,5501 ha
1/41 = 0,5501 ha
1/42 = 0,6478 ha

Własność
Skarb Państwa / użytkowanie wieczyste Mirosław Ciszek

Przeznaczenie w MPZP
produkcja przemysłowa i usługi

Obecne użytkowanie
utwardzony teren po wyburzonej cementowni Groszowice

Różnica poziomów terenu [m]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

Cena prawa użytkowania wieczystego: 55 zł/m2 + 23% VAT 

Teren po Cementowni Groszowice – podział działek

Kontakt do właściciela prawa użytkowania wieczystego:  Mirosław Ciszek 604 614 958