Brzezie – Energetyków – 1,47 ha

Lokalizacja
ul. Energetyków

Koordynaty

50.757189,
17.868332

Dostępna powierzchnia
1,4687 ha

Cena

100 zł/m2

Przeznaczenie
Teren przeznaczony pod działalność produkcyjną i usługi oraz powierzchnie magazynowe.

Własność
Łukasz Kołodziej

Możliwości powiększenia terenu
(możliwość powiększenia o około 0,5 ha innego właściciela prywatnego)

Przeznaczenie w MPZP

Obiekty produkcyjne, składy i magazyny i usługi.
Brzezie

Obecne użytkowanie
rolnicze

Różnica poziomów terenu [m]

Droga dojazdowa do terenu
Dojazd możliwy po realizacji drogi oznaczonej w mpzp jako 6 KDD lub w oparciu o ustanowienie służebności na sąsiednich działkach po uzgodnieniu z MZD

Dostęp do dróg (odległość) [km]
50 m do ul. Energetyków

Elektryczność
Istniejące przyłącze linii energetycznej w sąsiedztwie. Niskie, średnie (15kV) i wysokie napięcie.

Gaz
Brak w bezpośrednim sąsiedztwie

Woda  [m3/d]
Przyłącza w bezpośrednim sąsiedztwie

Kanalizacja [m3/d]
Przyłącza w bezpośrednim sąsiedztwie

 

Szczegółowe informacje: Łukasz Kołodziej tel.  603 192 195