Bednorza

Lokalizacja
ul. Bednorza,  działka nr 36/51 z km 28, obręb Półwieś, KW OP1O/00028690/0

Dostępna powierzchnia
0,1857ha

Cena wywoławcza z poprzedniego przetargu:
336.150,00 zł. + 23% VAT. Przetarg

Przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. (zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej – Józefa Kokota w Opolu zatwierdzonego Uchwałą Nr LXII/642/10 RMO z dn. 28 stycznia 2010r.)

Własność
Gmina Opola

Wyposażenie w urządzenia komunalne:

en. elektr., wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Ograniczenia prawne:

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Nierozstrzygnięty przetarg z dnia 31.08.2017 r >>

Więcej informacji na temat działek budowlanych:

Pl. Wolności 7-8, pokój nr 103,
nr tel. 77 45 11 832,
e-mail: nieruchomosci@um.opole.pl