OPTA DATA

Cztery dziedziny działalności opta data:

  1. Abrechnung – Rozliczenia
  2. Software – Oprogramowanie
  3. Beratung – Doradztwo
  4. Marketing

W Polsce jesteśmy firmą outsourcingową świadczącą usługi na rzecz naszego zleceniodawcy, czyli opta data Abrechnungs GmbH www.optadata-gruppe.de

  • Abrechnung – branża rozliczeniowa dotycząca niemieckiego rynku medycznego. Działalność w tym sektorze polega na wsparciu klienta przy rozliczeniu pomiędzy niemieckimi kasami chorych, a naszymi klientami, czyli przedsiębiorcami zajmującymi się opieką zdrowotną. Abrechnung stanowi najważniejszy sektor działalności opta data.
  • Software – czyli oprogramowanie. Jest to druga bardzo ważna dziedzina którą zajmuje się spółka opta data. Tworzymy i modyfikujemy nie tylko programy wykorzystywane w wewnętrznych procesach firmowych ale także aplikacje dla klientów z którymi się rozliczamy. Naszymi klientami w tej branży są jednak również niezależni przedsiębiorcy.
  • Beratung – czyli doradztwo i wsparcie dla przedsiębiorców, poprzez między innymi działalność opartą na badaniu rynku, reklamie oraz telefonicznej obsłudze klienta, jak również szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, prowadzone w naszej Akademii opta data w Essen.
  • Marketing – oparty na docelowo i właściwie prowadzonej komunikacji, która służy optymalizacji kontaktów z klientem.

Oferta >>