Pileckiego

Lokalizacja
ul. Pileckiego

Kordynaty
+50 40’ 12.21’’
+17 56’ 36.34’’

Dostępna powierzchnia
0,6 ha

Przeznaczenie
Usługi, powierzchnie biurowe

Właściciel
Gmina Opole

Możliwość powiększenia terenu
Nie

MPZP
usługi, biura

Obecne użytkowanie
Nieużytki

Infrastruktura drogowa
Autostrada A4 –  17 km

Elektryczność

Przyłącze blisko terenu, moc do 1 MW – możliwość zwiększenia

Gaz

W sąsiedztwie terenu – 34,0 MJ/m3

Woda [m3/d]
90m od terenu, dostępne 800 m3/d.

Kanalizacja [m3/d]
90m od terenu