SMART RECYCLING PLASTICS
S.R.P Smart Recycling Plastics Sp. z o.o
Opole, Poland

Informacja o firmie: nasza firma zajmuje się przetwarzaniem używanego plastiku do postaci granulatu, będącego bazą do produkcji dóbr komercyjnych, wykorzystując przy tym metody przyjazne środowisku. Firma stworzy zakład produkcyjny zajmujący się segregacją, czyszczeniem i ulepszaniem materiałów z użyciem dedykowanej technologii z zakresu recyklingu. Nasza firma zamierza zajmować się importem i eksportem w celu zapewnienia sobie stabilnego wzrostu, wspartego bieżącym wdrażaniem nowych technologii mających zapewnić wysoką jakość produktów. Będziemy również utrzymywać przyjazne, jasne, uczciwe i kreatywne środowisko pracy, które szanuje zróżnicowanie, nowe idee i ciężką pracę.

Address: Opole, Poland

NIP: 7543171904

Regon: 369497730

Email: srp.biuro@gmail.com

OFERTY PRACY

  • Asystent Biurowy (1-2 osoby)

Obowiązki

Firma S.R.P poszukuje pracownika na stanowisko asystenta biurowego, który będzie odpowiedzialny za:

1.Sortowanie i przekazywanie informacji na czas

2.Tworzenie oraz aktualizację ewidencji i zapisków, sprawdzanie ich poprawności.

3.Planowanie i umawianie spotkań.

4.Monitorowanie poziomu zapasów i składanie zleceń na ich uzupełnianie.

5.Informowanie o problemach zgłaszanych do biura

6.Sprawdzanie czy planowane działania nie stoją w sprzeczności z obowiązującymi zasadami i przepisami – możliwa konieczność kontaktu z prawnikiem i urzędnikami.

7.Utrzymywanie dobrych relacji z dostawcami, klientami i własnym zespołem.

Wymagania:

1.Doświadczenie w pracy biurowej i w firmie zajmującej się recyklingiem – mile widziane.

2.Zdolności analityczne przy rozwiązywaniu problemów.

3.Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego (konieczne!), polskiego (konieczne!), znajomość języka chińskiego mile widziana.

4.Co najmniej dobra znajomość MS Office

5.Co najmniej średnie wykształcenie

Wynagrodzenie – do negocjacji.

CV proszę wysyłać na adres srp.biuro@gmail.com

 

  • Specjalista ds. zakupów/ zaopatrzeniowiec (4 osoby)

Obowiązki

1.Dobór i wybór produktów do zakupu na podstawie przedstawionych potrzeb i zasad.

2.Znajdywanie odpowiednich dostawców.

3.Negocjacja cen.

4.Upewnianie się co do terminowości dostaw, kontrola terminowości.

5.Pomoc w interpretacji tendencji na rynku i przewidywanie przyszłej sprzedaży

6.Podtrzymywanie relacji ze sprzedawcami I poszukiwanie (gdy to wskazane) nowych dostawców.

7.Nabywanie odpowiednich materiałów w najniższej możliwej cenie i w odpowiednich ilościach.

8.Przygotowywanie zamówień i określanie zapotrzebowania na towar.

9.Monitorowanie przewozu w celu zapewnienia terminowych dostaw I rozwiązywanie ewentualnych problemów związanych z brakiem terminowości.

Wymagania

1.Preferowane wykształcenie wyższe lub licencjat.

2.Dobra znajomość języka polskiego I angielskiego (w mowie I piśmie)

3.Bardzo pożądana znajomość materiałów i doświadczenie w recyklingu plastiku

4.Pożądana wiedza dotycząca praw i regulacji dotyczących nabywania odpadów plastikowych.

5.Prawo jazdy – niezbędne.

6.Sprawne posługiwanie się MS Office

Wynagrodzenie: do negocjacji

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres srp.biuro@gmail.com

 

  • Kierowca wózka widłowego (1-2 osoby)

Obowiązki

1.Uzyskiwanie kopii planu produkcji w zakładzie lub planu dostaw i przewóz wózkiem do lub z określonej strefy na zakładzie

2.Załadunek i rozładunek samochodów ciężarowych

3.Składowanie materiałów w odpowiedniej strefie zakładu, według otrzymanych instrukcji

4.Sprawdzanie poprawności zabezpieczenia załadunku

5.Składowanie pustych palet

6.Codzienny przegląd i  konserwacja sprzętu (ładowanie akumulatorów etc)

7.Usuwanie zużytych materiałów z maszyn

Wymagania

1.Wykształcenie minimum średnie.

2.Dobra znajomość podstaw matematyki (dodawanie, odejmowanie etc), preferowana znajomość języka angielskiego i podstawy obsługi komputera

3.Duża dbałość o bezpieczeństwo pracy swojej i innych

4.Przestrzeganie zasad użytkowania powierzonego sprzętu, prowadzenie  rejestru

5.Uprawnienia na pracę na wózku widłowym

Wynagrodzenie: do negocjacji

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres srp.biuro@gmail.com

 

  • Magazynier (1 osoba)

Obowiązki

1.Pomoc przy załadunku i rozładunku dostaw, przyjmowanie i wydawanie materiałów

2.Przygotowywanie i obsługa zamówień; pakowanie.

3.Sortowanie materiałów i rozmieszczanie ich w odpowiednich miejscach.

4.Zbieranie zamówień, drukowanie zamówień, wprowadzanie danych do komputera, liczenie materiałów.

5.Przygotowywanie pakunków do wysyłki.

6.Utrzymywanie porządku i czystego środowiska pracy.

Wymagania

1.Wykształcenie co najmniej średnie.

2.Preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

3.Preferowana znajomość języka angielskiego, zdolności komunikacyjne, organizacyjne, zarządzania czasem, podstawy matematyki.

4.Solidność i rzetelność.

5.Podstawy obsługi komputera i wprowadzania danych, utrzymywanie w porządku magazynu i powierzonego sprzętu.

Wynagrodzenie: do negocjacji

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres srp.biuro@gmail.com