Lokalizacja
ul. Bednorza,  działka nr 36/51 z km 28, obręb Półwieś, KW OP1O/00028690/0

Dostępna powierzchnia
0,1857ha

Cena wywoławcza:
336.150,00 zł. + 23% VAT; wadium: 40.000,00 zł.

Przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. (zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej – Józefa Kokota w Opolu zatwierdzonego Uchwałą Nr LXII/642/10 RMO z dn. 28 stycznia 2010r.)

Własność
Gmina Opola

Wyposażenie w urządzenia komunalne:

en. elektr., wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Ograniczenia prawne:

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Nierozstrzygnięty przetarg z dnia 31.08.2017 r >>

Adres

Nasz adres:

Opole, ul. Zbyszka Bednorza

GPS:

50.67487578142953, 17.884179642771755

Nr tel.: